Skip to content

Estijos žmonės

Estija ir jos žmonės nelabai kuo skiriasi nuo kitų Baltijos šalių, tačiau reikia pabrėžti, kad skirtumų visgi yra. Dauguma, vos išgirdę apie estus, teigia jog jie lėti ir šalti žmonės. Tai jau seniai nusistovėjęs stereotipas. Iš tiesų, estų, kaip ir kitų tautybių žmonių yra visokių. Dėl jų lėtumo, galima sakyti, jog tame tikrai yra tiesos, jie nemėgsta skubėti, jie netgi gali keliolika minučių stovėti prie šviesoforo ir laukti kol užsidegs žalia šviesa. Kai kuriose tautose šviesoforai nėra paisomi, skubėdami žmonės apsidairo ir jei mato, jog spės perbėgti į kitą kelio pusę, jie būtent taip ir padarys. Estai šioje vietoje labai mandagūs ir kantrūs, jie laukia tinkamo šviesoforo signalo ir tik tuomet pereina gatvę. Na, o jei pasitaiko, jog dar degant raudonam šviesoforo signalui matomas per gatvę bėgantis žmogus, greičiausiai jis turistas.

Tai labai patriotiški žmonės, ilgai laukę nepriklausomybės. Ją atgavę, jie tik dar labiau brangina savo šalį ir papročius. Dėl pernelyg didelio tautiškumo, galima sakyti, jog Estijoje netgi jaučiama gera energija, sklindanti iš čia gyvenančių tautiečių. Estų ir skandinavų ryšiai labai stiprūs. Vokiečių ir skandinavų valdymo metu, jie patyrė didelę kultūrinę ir religinę įtaką. Būtent dėl to, estai save laiko labiau skandinaviška, nei Baltijos tauta. Estijoje daugiausiai estų tautybės žmonių, tačiau čia taip pat nemažai rusų. Jų įtaka jaučiama ir iki šiol. Kadangi rusų Estijoje tikrai daug, čia dažnai galima sutikti ir rusų kalbą. Vis dėlto, valstybine kalba laikoma estų. Nors Estija Baltijos valstybė, estų kalba kilusi iš skirtingos kalbų grupės, manoma, jog ji kilusi iš finougrų. Taigi, lingvistiškai estai, latviai ir lietuviai nesusiję. Kuomet po Pirmojo Pasaulinio karo Estija tapo nepriklausoma, čia gausiai gyvenusiems Rusijos estams buvo pasiūlyta pilietybė, todėl net 37578 iš 40 tūkst. Rusijos estų grįžo atgal į Rusiją. Vėliau daug estų deportavo sovietai, o į Estijos pramonės zonas gausiai veržėsi rusai. Taigi, šie įvykiai lėmė itin didelį rusų gyventojų skaičių Estijoje. Patys estai, kaip ir kitos tautos, sparčiai emigravo į kitas šalis. Šiandien daug estų galima sutikti Suomijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Švedijoje.

Nors estai itin nereligingi, valstybę ir tradicijas jie labai vertina. Lygiai taip kaip vertina ir brangina valstybę, jie taip pat itin saugo ir puoselėja savo šeimas bei gerbia vyresnius. Kartu su šeimomis jie puoselėja tradicijas ir perduoda jas ateinančioms kartoms ir savo palikuonims. Nepaisant to, jog estai laikomi šaltais, patys estai save apibudina kaip darbščius, patikimus, protingus, inovatyvius ir draugiškus žmones. Jie moka sakyti labai originalius komplimentus ir nevengia rodyti dėmesio. Jie visuomet maloniai paspaus ranką ir su malonumu pakvies užsukti į svečius. Nors vieni jie garsiai dainuoti ir demonstruoti savo tautinių dainų ne itin mėgsta, savo folkloriniu palikimu tikrai gali didžiuotis. Estai laikomi tauta, turinčia daugiausiai išlikusių rašytinių liaudies dainų. Pačios dainos jiems labai svarbios, todėl kas 5 metus, čia vyksta dainų šventės, suburiančios didžiules minias dalyvių ir žiūrovų.

Tai gana nedidelė tauta, gyventojų skaičius kiek daugiau nei 1,3 mln., be to šis skaičius kasmet mažėja. Estijoje mažas gimstamumas ir didelis mirtingumas. Nepaisant šių faktorių, tai visgi protinga ir ypač naujosiose technologijose pasižyminti tauta. Būdama maža tauta, Estija sugeba pirmauti ekonomikoje bei neatsilikti kitose srityse. Visa tai rodo, jog žmonės vieningi, protingi ir atsidavę savo valstybei.

© 2021   || www.rahvuslikliikumine.ee